Hoe maken we onze kerk weer interessant voor jonge generaties?

Hoe doe je dat als je gemeente krimpt?

Wie zijn wij eigenlijk als gemeente en hoe kunnen we dat sámen zijn?

Ik begon mijn carrière als organisatieadviseur in de kerk en nog steeds heeft het werk als adviseur en begeleider van kerkelijke gemeentes een belangrijke plek in mijn hart.

Mijn expertise bevindt zich op drie terreinen:

  • Organisatorische en beleidsmatige vragen op gemeenteniveau: denk aan het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan waar de hele gemeente zich in herkent, of begeleiding bij het opstellen van een profiel van een nieuwe predikant;
  • Vragen omtrent de positie van nieuwe generaties in de gemeente: kinderen, tieners, jongeren, maar ook jonge ouders;
  • Vragen die opkomen zodra je je realiseert dat je nieuwe wegen moet gaan.

Hoewel ook ik geen tovenaar ben, begeleidde ik meerdere malen gemeentes en professionals die te maken hadden met krimp naar een situatie waarin groei, enthousiasme en nieuw elan mogelijk werden.

Constructief omgaan met ontkerkelijking en secularisatie is dan ook mijn handelsmerk.

Verder help ik graag met trainingen en praktische workshops, bijvoorbeeld voor leiding in het jeugdwerk.