Cookie en Privacy beleid

A. Privacy

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 4 april 2019 en is van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte.

1 Inleiding

Uw privacy vind ik belangrijk. In deze verklaring staat hoe ik met uw gegevens om ga en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In het B-deel van deze verklaring vindt u meer informatie over de Cookies die via deze site geplaatst worden. Hier kunt u ook eventueel eerder gegeven toestemming voor het plaatsen van cookies intrekken.

Dit is een persoonlijke website. Dat betekent dat de gegevens die ik van u verwerk onder privé of huiselijk gebruik vallen. Daarmee is de privacywetgeving voor de gegevens die ik van u verwerk voor het grootste gedeelte niet van toepassing. Omdat ik – zoals gezegd – uw privacy belangrijk vind, leg ik graag uit hoe ik met uw gegevens omga.

2 Uw rechten

Omdat dit een persoonlijke website is die onder privé of huiselijk gebruik valt, kunt u zich met klachten over mijn omgang met uw gegevens alleen tot mij wenden. Een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens heeft niet zoveel zin: die richt zich alleen op bedrijven.

In paragraaf 9 van het B-deel van deze verklaring, vindt u meer informatie over de rechten die u op basis van de privacywetgeving heeft. Dit betreft de rechten die u ten opzichte van bedrijven heeft, dus niet ten opzichte van mij als privépersoon. Deze paragraaf is automatisch gegenereerd, maar feitelijk dus geheel ten overvloede. Als u toch één van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u altijd contact met mij opnemen. Ik kijk dan wat ik voor u kan doen. Raadpleeg hiervoor de contactgegevens in paragraaf 11 van het B-deel van deze cookie- en privacyverklaring.

3 Uw contactgegevens

Als u via deze website contact met mij opneemt, worden de gegevens die u invoert op deze website opgeslagen en naar mijn centrale e-mailadres verstuurd door mijn webhost. Ook als u via één van mijn e-mailadressen contact opneemt, stuurt mijn webhost uw bericht door naar mijn centrale e-mailadres.

Mijn centrale e-mailadres wordt beheerd door Google. Ik verwerk uw gegevens om op uw bericht te reageren en ook op later moment contact met u te kunnen opnemen. Indien nodig of gewenst sla ik uw gegevens daartoe op in mijn Google adresboek, of een meer specifiek document zoals een spreadsheet. Ook zulke specifieke documenten bewaar ik in de cloud.

Uw gegevens bewaar ik in ons wederzijds belang tot het moment dat ons contact expliciet en onherroepelijk verbroken wordt. Lees ook het privacy beleid van Google.

4 Social media

Als u op welke manier dan ook contact met mij legt via social media, worden uw gegevens in elk geval bewaard binnen de context van het specifieke sociale medium. Indien nodig of gewenst sla ik uw gegevens ook op in mijn Google adresboek of een meer specifiek document zoals een spreadsheet.

Tot welke gegevens ik toegang heb en welke gegevens ik daardoor verder kan verwerken, is afhankelijk van de gegevens die u deelt met het sociale medium. In de regel ben ik geïnteresseerd in contact- en adresgegevens, social media accounts en in specifieke gevallen ook in geboortedata of professionele functies en relaties.

Tot gegevens die bij een social medium worden bewaard, heb ik toegang totdat één van ons beiden onze relatie via dat sociale medium verbreekt. Indien ik uw gegevens heb opgeslagen in mijn Google adresboek of in een specifiek document, dan blijven uw gegevens in ons wederzijds belang bewaard totdat ons contact expliciet en onherroepelijk verbroken wordt.

5 Journalistieke, literaire en artistieke uitingen

Om u een indruk te geven van waar ik me zoal mee bezig houd en wat ik zoal bedenk, schrijf ik artikelen en publiceer ik beeldmateriaal. Dit zijn journalistieke, literaire en artistieke uitingen die u onder andere op deze website, diverse social media en bij externe online en offline uitgevers terug kunt vinden. Ze vallen onder het recht op de vrije nieuwsgaring en de artistieke en literaire uitdrukkingsvrijheid.

Als u niet wilt dat ik gebruik maak van uw gegevens, kunt u er uiteraard voor kiezen om niet mee te werken, of bij mij aangeven dat ik u niet herkenbaar mag portretteren of beschrijven. Hoewel ik in de regel vooraf aan u laat weten dat u herkenbaar bent in een uiting, is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat u dit pas achteraf ontdekt. Als het om een online uiting gaat, kunnen we altijd in gesprek gaan over anonimisering. Overigens is dit (naar goed journalistiek, literair en artistiek gebruik) alleen mogelijk indien dit de kracht van de uiting geen geweld aandoet.

6 Verkooplinks

Als ik op deze site een review plaats, zet ik daar ook vaak de link naar een verkopende site bij (denk aan Bol.com, Managementboek.nl of Coolblue.nl). Als u op zo’n site vervolgens iets koopt, ontvang ik hiervoor als dank van de verkopers een heel klein zakcentje. Ik heb deze verkopers zo geselecteerd dat zij via mijn site geen trackers, beacons of cookies plaatsen. Als u op de link klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van de verkoper. De kans is groot dat die sites wel cookies plaatsen. Ikzelf heb geen inzage in wie wat heeft gekocht, evenmin houd ik tot op de persoon herleidbare statistieken bij. Wel houd ik bij hoe vaak op een specifieke link is geklikt.

B. Cookies

Deze cookieverklaring wordt automatisch gegenereerd op basis van de functionaliteiten waarvan deze website gebruik maakt. Zoals ook in paragraaf 2 van deel A al is uitgelegd, betreft dit een persoonlijke website voor privé of huiselijk gebruik. De rechten in paragraaf 9 van dit deel zijn daarom verminderd van toepassing. Het klachtrecht beperkt zich tot het indienen van een klacht bij mijzelf.